astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Magična moć Tarota

Posted On 11 Sep 2013
Comment: Off

Tarot karte predstavljaju individualne energije. Pravi smisao čitanja tarota može se utvrditi analizom komponenti, koje karte predstavljaju, a zatim primjenom nekih logičkih pravila za određivanje specifične energije. Dvadeset i dvije karte velike Arkane predstavljaju kombinacije četiri elementa i sedam planeta. Kroz korištenje logike i razumnog načina u postavljaju pitanja, nema ograničenja u vezi informacija koje se mogu dobiti korištenjem tarota. Ponekad energija iz tarota može biti neočekivana. Svaka tarot karta slijedi zakone duhovne kemije. Tarot predstavlja različite kombinacije planetarnih i elementarnih snaga i jezik interakcije. Kada su četiri elementa uravnotežena, tada će se manifestirati svaka moguća prilika. Kada su dvije tarot karte u kombinaciji, one apsorbiraju energiju. To dovodi do aktivnog ili pasivnog djelovanja. Određene tarot kombinacije mogu biti pozitivne – konstruktivne ili negativne, odnosno destruktivne.

O autoru