astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Ji Đing

Posted On 22 Aug 2013
Comment: Off

Ji Đing je drevna vještina proricanja. Ova tehnika bazirana je na 8 trigrama, koji bacanjem štapića ili novčića, prave 64 heksagrama, svaki sa svojim značenjem. Svaki od šezdeset četiri heksagrama ima vrlo specifične značenja. Nakon što konsultujemo Ji Đinga i identificiramo s heksagramom koji se odnosi na naše pitanje, tada možemo pronaći smisao u izvučenom heksagramom. Šezdeset četiri heksagrama Ji Đinga su sredstvo pomoću koga mogu se odrede 64 različite situacije. Odgovor koji dobijemo otkriće nam istinu, trenutno stanje situacije, ali i specifične situacije vezane za buduće događaje.

O autoru