astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Jednostavna simbolika Tarota

Posted On 11 Oct 2013
Comment: Off

Tarot je u korespondenciji s’ hebrejskom abecedom, astrologijom i četiri tradicionalna elementa (Vatra, Zrak, Voda i Zemlja). Oslanjajući se na racionalne argumente, metafizičke doktrine i dogmatizam, sustav Tarota otkriva bogatu i smislenu dimenziju ulaznice. Dakle, proučavanje i usporedna korespondencija su važne i relevantne u povesti ezoteričnog Tarota. Za Tarot se može reći da je izraz skrivenog znanja ili tajni ključ, koji omogućuje dekodiranje Tore (drevnog zavjeta). Hebrejska abeceda se sastoji od 22 slova, što se u Tarotu odnosi na 22 karte Velike Arkane. Jednostavna simbolika Tarota bazirana je Kabali. Najznačajniji elementi koji se nalaze u Tarotu su: Svijet, Snaga i Umjerenost. Dok su elementi ujedinjenja u tarot kartama, Anđeo, orao, konj i lav.

O autoru