astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

IV mačeva karta promene, duhovnosti i intuicije

Tarot karta IV mačeva pokazuje naše ponašanje ili osoba u okruženju koje može biti negativno ili destruktivno. Smatra se da je ljudski intelekt njegova primarna korespondencija. Međutim, to uključuje dva vrlo različita značenja. Prvo se odnosi na mentalne procese ili aktivnosti racion... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Astrološki aspekti: Pronađene Hitlerove statue konja

Dve bronzane statue konja koje su nekada stajale ispred kancelarije nemačkog nacističkog vođe Adolfa Hitlera pronađene su među nekoliko ostalih predmeta iz ere nacističke umetnosti. Policija je saopštila da je pronašla predmete nakon nekoliko racija obavljenih sa ciljem suzbijanja trg... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Sunce u blizancima kroz simboliku astrotarot karte Mađioničar

Sunce započinje svoje jednomesečno putovanje 21. maja kada ulazi u blizance gde će staviti značajan naglasak na ovaj znak. Blizanci u grafikonu su sada mesto koje je najaktivnije. Sunčeva opozicija sa Saturnom Rx na 1 stepenu strelca  (21-22 maja) će biti podsetnik da na postojeće pro... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Mlad Mesec u biku u konjukciji sa fiksnom zvezdom Algol  

Mlad Mesec  pojavljuje se 18. maja na 26º  56’ stepeni bika. Bik je savršeno plodno tlo za početak novog ciklusa. Sunce-Mesec zajedno u biku zahtevaju finansijsku opipljivu sigurnost. Bik kao drugi znak zodijaka označava prirodu u svojoj veličanstvenoj lepoti. Mlad Mesec sam po sebi p... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Astrološki aspekti: Izumiranje pčela u Americi

Formalno pismo američkom Ministarstvu poljoprivrede izveštava da su naučnici i njihova istraživanja o ubijanju pčela pesticidima cenzurirani. Pčelari širom Amerike prijavili su prošlogodišnji gubitak u kolonijama, koji u proseku iznosi dve petine populacije pčela. U astrološkom grafik... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Drevno značenje brojeva

Tokom vekova,  brojevi u različitim kulturama smatrani su veoma srećnim ili izrazito nepovoljnim. Najzagonetniji od svih brojeva je bila 3 iz razloga što je ona u mnogim kulturama i različitim religijama smatrana svetim trojstvom i mističnim mantrama. Broj 1 bio je izraz Vrhovnog Boga... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Astrološki aspekti: Kijevska hunta pakuje kofere

Strani savetnici aktivno napuštaju huntinu vladu, dok privrednici povlače svoj novac.Odlazak stranih savetnika  smatra se predstojećim bankrotom Ukrajine. Iz astrološkog ugla, u mundanom grafikonu za Ukrajinu prva kuća i Ascendent označava narod zemlje. Na Ascendentu [16 stepni jarca]... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Uticaj tranzitnog Saturna

Saturn iznad svega je simbol vremena. On  nas poziva na integritet, poštenje, poštovanje sebe, kako bi prepoznali i prihvatili karmičke rezultate svojih postupaka. Saturn kao planeta svete moći pokajanja, otvara vrata onda  kada naše srce više nije mogućnosti da podnese bol. Saturnova... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Brojevi i Feng Shui

Brojevi su postali deo svakodnevnog života. Drevni mistici verovali su da svaka misao ili ideja pokreće određenu vibraciju na astralnom planu. Brojevi su takođe prihvaćeni kao vibracija koja može eliminisati negativne uticaje. Tri je savršen broja u mnogim kulturama, dok u Feng Shuiu ... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Astrološki aspekti i uticaj fiksne zvezde Algol: Bivši egipatski predsednik osuđen na smrt

Bivši egipatski predsednik Mohamed Morsi osuđen je na smrt zbog špijunaže i pokušaja bega iz zatvora. To je bila prva presuda protiv prvog demokratski izabranog predsednika Egipta. U astrološkom grafikonu Mohammed Morsija  koji je rođen 20. avgusta 1951. godini, Sunce se nalazi u znak... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Brojevi – energija koja privlači ili odbija

Svako ime dato na rođenju sadrži energiju kroz koju osoba dobija prilike i privilegije. Dan rođena je pravi izvor naše moći na sudbinskom putu. Brojevi  na osnovu datuma rođenja mogu nam pomoći da protumačimo svoj jedinstveni numerološki kod i pokažu nam kakav zadatak imamo u ovom živ... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Mistična svojstva Mesečeve vode

Hiljadama godina verovalo se da je Mesec krajnji izvor magije, isceljenja, plodnosti, lepote i emotivnog izobilja. Mesec  se takođe snažno povezivao sa ženskom energijom, toliko da čak reproduktivni sistem svake žene direktno je povezan sa fazom rasta i opadanje Meseca. To ne znači da... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Astrološki aspekti: Pronađeni ostaci davno izgubljenog egipatskog  hrama

Ostaci davno izgubljenog hrama Kheny iskopani su u Gebel el Silsila, severno od Aswan-a. Otkrivanjem temelja i blokova hrama, ruševine su jedan od retkih ostataka naselja Kheny ili Khenu, čiji je drevni egipatski naziv – „veslačko mesto“ – za Gebel el-Silsila. Ovo otkriće menja istori... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Tarot karta Obešen  Čovek  XII  i gubitak duhovnih idela

Tarot karta Obešen Čovek  odnosi se na mogući korak prema promeni. Ovo je karta brzih promena u ciklusu koja prikazuje sve negativne emocije, osećaje koji su dugo bili skriveni ili potisnuti. To znači da osoba koja je, uprkos potrebi da pažljivo proceni situaciju i razmišlja o posledi... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Merkur kreće retrogradno 19. maja 2015

Merkur, glasnik bogova, planeta uma i komunikacije počinje retrogradni hod 19. maja. Merkurov retrogradan ciklus javlja se tri do četiri puta godišnje, u 2015. godini sve tri faze retrogradnog hoda dogodiće se u vazdušnim znakovima. Predstojeći retrogradni hod biće jedan od najvažniji... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Numerologija  čarobnih brojeva

Prema drevnoj ezoterijskoj tradiciji, svaki aritmetički niz ima svoje okultno značenje. Zato magija brojeva ima značajan uticaj na svakodnevni život. Ponekad niz brojeva može nam signalizirati da se približava prekretnica u našem životu. Nula – simbol poverenja, pa čak i naivnosti. On... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Astrološki aspekti: 5 svetskih banki priznalo krivicu za manipulaciju na deviznom tržištu

Pet svetskih banki, među kojima su “Barclays”, “JPMorgan Chase”, “Citigroup” i “Royal Bank of Scotland” izjasnilo se krivim za niz prevara i optužbi zbog manipulacija na deviznim tržištima. Svaka od njih će platiti kaznu od nekoliko milijardi dolara američkom ministarstvu pravosuđa. I... »»»»»
Posted On 25 May 2015

Prévisions Numérologie pour Juin 2015

Le mois de Juin prochain sera influencée par le nombre 5. Ce nombre est gouverné par Jupiter, la planète de la chance, le travail, la carrière et le leadership. Nous pouvons dire que le mois de Juin pour être bénéfique dans de nombreux domaines de la vie. Nombre 5 se réfère à la patie... »»»»»
Posted On 23 May 2015

Pleine Lune en Sagittaire le 2 Juin, 2015

Pleine lune en Sagittaire sera actif à 11 ° 49 ‘degrés tireur. L’influence de la pleine lune dans ce signe soutient notre vision de l’énergie, de la philosophie spirituelle et d’encourager de nouvelles opportunités. Lune en tir de feu apporte la recherche météo... »»»»»
Posted On 23 May 2015

Qu’est-ce que les lettres répétées au nom numérologie

Chaque lettre exerce une vibration différente associée à un nombre correspondant au nom. En outre, la répétition des lettres dans le nom de la création d’une des caractéristiques positives et négatives de personnes. Répétition de lettres A, I, J, rend une personne courageuse et ... »»»»»
Posted On 22 May 2015

Rencontres aspects de l’accord et les conflits

En astrologie, horoscope analyse comparative de l’approche la plus fiable et en profondeur, quand il vient à la question fondamentale de l’interaction entre deux personnes. Ce qu’il faut souligner est qu’il explore la relation du point de vue de l’individ... »»»»»
Posted On 22 May 2015

IV épées changements de carte, la spiritualité et l’intuition

Tarot carte IV épées montre notre comportement ou une personne dans un environnement qui peut être négatif ou destructeur. On croit que l’intellect humain a ses correspondances primaires. Cependant, il comporte deux significations très différentes. La première se réfère aux proc... »»»»»
Posted On 22 May 2015

Aspects astrologiques: Hitler trouvé des statues de chevaux

Deux statues en bronze de chevaux qui se trouvait autrefois devant les bureaux du chef nazi allemand Adolf Hitler ont été trouvés parmi plusieurs autres articles de l’ère de l’art nazi. La police dit avoir trouvé les éléments après plusieurs raids menés dans le but de lutt... »»»»»
Posted On 21 May 2015

Soleil en Gémeaux à travers le symbolisme astrotarot cartes

Magicien Sun commence son voyage d’un mois, le 21 mai quand il entre dans les jumelles où placer l’accent significatif sur ce signe. Gemini dans le tableau sont maintenant placer l’opposition najaktivnije.Sunčeva à Saturne Rx au 1 Sepen tireur (21-22 mai) sera un rap... »»»»»
Posted On 21 May 2015

Aspects astrologique: L’extinction des abeilles en Amérique

Une lettre officielle au ministère américain de l’Agriculture signale que les scientifiques et leurs recherches sur le meurtre d’abeilles avec des pesticides censurés. Les apiculteurs à travers l’Amérique a enregistré une perte l’an dernier dans les colonies, q... »»»»»
Posted On 20 May 2015

L’ancienne signification des nombres

Au cours des siècles, les nombres dans différentes cultures smtrani sont très heureux ou très défavorable. Le plus mystérieux de tous les numéros est de 3 parce qu’elle était dans un grand nombre de cultures et de différentes religions considérées sainte trinité et mantras mysti... »»»»»
Posted On 20 May 2015

Aspects astrologiques: valises junte Kiev emballés

Les conseillers étrangers quittent activement gouvernement Huntin, tandis que les hommes d’affaires ont retiré leurs conseillers étrangers novac.Odlazak considérés la prochaine faillite de l’Ukraine. Du point de vue astrologique, dans un tableau banal pour l’Ukraine ... »»»»»
Posted On 20 May 2015

L’impact du transit de Saturne

Saturne est avant tout un symbole de l’époque. Il nous appelle à l’intégrité, l’honnêteté, se respecter, de reconnaître et d’accepter les résultats karmiques de nos actions. Planète comme Saturne pouvoir sacré de la repentance, ouvre la porte lorsque notre cœur... »»»»»
Posted On 19 May 2015

Nombres et Feng Shui

Les numéros sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne. Mystiques de l’Antiquité croyaient que chaque pensée ou une idée déclenche une vibration sur le plan astral. Les numéros sont également acceptés comme une vibration qui peut éliminer les impacts négatifs. Trois es... »»»»»
Posted On 19 May 2015

Aspects astrologiques et l’impact de l’étoile Algol fixe: l’ancien président égyptien condamné à mort

L’ancien président égyptien Mohamed Morsi a été condamné à mort pour espionnage et tentative d’évasion de prison. Ce fut le premier verdict contre le premier président démocratiquement élu de l’Egypte. Dans un thème astrologique Mohammed Morsi, qui est né le 20 Août ... »»»»»
Posted On 19 May 2015

Numbers – énergie qui attire ou repousse

Chaque nom donné à la naissance contient de l’énergie à travers laquelle une personne a la possibilité et le privilège. Journée est née la véritable source de notre pouvoir dans le chemin fatidique. Les chiffres sur la base de la date de naissance peuvent nous aider à interpréte... »»»»»
Posted On 18 May 2015

Propriétés mystiques de l’eau lunaire

Pendant des milliers d’années, on a cru que la lune est la source ultime de la magie, la guérison, la fertilité, la beauté et la richesse émotionnelle. La lune est aussi fortement associée à l’énergie féminine, tant et si bien que même le système de reproduction de chaque ... »»»»»
Posted On 18 May 2015

Aspects astrologique: Les vestiges de temple égyptien perdu depuis longtemps

Les restes du temple perdu depuis longtemps Kheny ont été excavés à Gebel el Silsila, au nord d’Assouan de. Le dévoilement des blocs de fondation et les ruines du temple sont l’un des rares vestiges de la colonie Kheny ou Khen, qui est un ancien nom égyptien – «lieu ... »»»»»
Posted On 18 May 2015

Tarot Card Pendu XII et la perte des idéaux spirituels

Pendu carte Man Tarot se réfère à une étape possible vers le changement. Ceci est une carte des changements rapides dans le cycle, qui montre toutes les émotions négatives, les sentiments qui ont été longtemps cachées ou réprimées. Cela signifie qu’une personne qui est, en dépit... »»»»»
Posted On 18 May 2015

Mercure rétrograde tourne sur le 19 mai 2015

Mercure, le messager des dieux, la planète de l’esprit et de la communication est une course vers l’arrière le 19 mai. Cycle de Mercure rétrograde se produit trois à quatre fois par an, en 2015, tous les trois phases de marche rétrograde se produire dans les signes d’... »»»»»
Posted On 17 May 2015

Numérologie numéros magiques

Selon une ancienne tradition ésotérique, chaque séquence arithmétique a sa signification occulte. Parce que les nombres magiques ont un impact significatif sur la vie quotidienne. Parfois, une série de chiffres peut signaler que nous approchons d’un moment dans nos vies tournant... »»»»»
Posted On 17 May 2015

Aspects astrologiques: 5 banque mondiale admis la culpabilité de manipuler le marché des changes

Cinq banques mondiales, y compris “Barclays”, “JPMorgan Chase”, “Citigroup” et “Royal Bank of Scotland,” a plaidé coupable à une série de fraudes et de la charge de la manipulation sur les marchés des changes. Chacun d’eux va payer... »»»»»
Posted On 16 May 2015

La position des planètes en astrologie karmique

En termes d’analyse horoscope karmique en premier lieu, il est important de porter une attention particulière au fait de la position du soleil, car il nous dit que la tâche principale de la conscience individuelle, opération de personne active, une tâche qui doit être accomplie ... »»»»»
Posted On 15 May 2015

Ermite de carte de Tarot et des changements de vie période

Carte de Tarot Ermite IX est le choix et les alternatives homme. La signification de ces cartes est que la personne montre toutes les variantes disponibles de réponses à des questions importantes de la vie. Avant de prendre une décision devrait toujours prendre en compte les avantages... »»»»»
Posted On 15 May 2015

La nouvelle lune dans le Taureau en conjonction avec l’étoile Algol fixe

La nouvelle lune se produit le 18 mai à 26º 56 ‘degrés taureau. Taureau est le terreau idéal pour le début d’un nouveau cycle. Soleil-Lune conjonction dans le taureau exiger une garantie financière tangible. Taureau comme un autre signe du zodiaque signifie la nature dans ... »»»»»
Posted On 14 May 2015

Transit de l’opposition de Mars et Saturne sur le 15 mai 2015

Entre 14-16 maya 2015 Saturne dans le jeu de tir de vitesse au début fera opposition à Mars des jumeaux, qui va provoquer une certaine frustration et la nécessité de réorganiser les nouveaux projets. conflit Source aspect Mars / Saturne est représenté par l’opposition. Mars term... »»»»»
Posted On 08 May 2015

Dés Energo révèle ce qui apporte de la période de Mercure rétrograde

Mercury va marquer la période de mai à cause de sa marche rétrograde marqué jumeau. Mercure est la planète de la communication, qui commence son mobile sur trois mois en arrière à partir du 18 mai. Dans cette période, il est nécessaire de trouver un équilibre et de voir les choses d&#... »»»»»
Posted On 07 May 2015

Numéros favorables à la numérologie

Numéro 3 est gouverné par Jupiter. Secteurs des médias du secteur, communication, journalisme, de la santé et de l’éducation sont sous son influence. Numéro 4, gouverné par Uranus, est connu pour trouver des réponses aux différents problèmes qui affectent la vie des gens. Nombre... »»»»»
Posted On 07 May 2015

Le rôle des noeuds lunaires

Les noeuds lunaires, dans la terminologie indienne – Rahu et Ketu, peuvent être appelés points critiques de l’interaction dans le mariage et le partenariat. Noeud Ketu- qualités similaires de Jupiter, il est donc mieux que Rahu, qui est de la nature de Saturne. Les aspects... »»»»»
Posted On 06 May 2015

Prévisions Tarot pour mai 2015

La situation générale dans le Tarot pour mai afficher une carte de l’étoile du XVII. Ce tableau parle d’une action décisive et de perception fait des erreurs. Tarot carte XVII étoiles apporte l’accent sur tout ce qui fait actuellement défaut. Ce sera un mois très cal... »»»»»
Posted On 06 May 2015

Aspects astrologique: allemand grève des conducteurs de train

La grève des conducteurs de train allemands qui a débuté le 4 mai et selon les annonces, menaçant de renverser tous les records précédents en ce qui concerne la suspension du service de rail. Du point de vue astrologique, le graphique à Berlin, Mercure est en opposition à Saturne. Cet... »»»»»
Posted On 05 May 2015

Energo – cubes révèlent ce que nous attendions mai 2015

Le energo – dés mai sous vibrations 5-4-8. changements d’expérience et la discipline apportera plus de sécurité financière. Ce mois-ci exige la responsabilité et la volonté de consacrer du temps et d’énergie pour les besoins des autres. Certaines situations peuvent v... »»»»»
Posted On 04 May 2015

Mars est le jumeau du 12 mai 2015

La planète Mars sera du 12 mai au 24 Juin pour rester dans le domaine aéré du signe Gémeaux. Ce transit par des jumeaux de caractères inhabituels et intellectuelles coïncidera avec la phase de vivacité verbale et mentale pour nous tous. Les signes d’air (Gémeaux, Balance, Versea... »»»»»
Posted On 04 May 2015

Timbre bonheur et le malheur 

Dans l’astrologie ancienne Jupiter est considéré comme le plus grand bonheur. Par conséquent, les aspects de Jupiter cohérentes aux partenaires Soleil et la Lune un sentiment de bonheur et de joie dans la vie. Cet aspect est considéré comme «le sceau du bonheur» et donne l’... »»»»»
Posted On 01 May 2015

Aspects astrologiques: La Douma d’Etat de Russie a déclaré une amnistie pour un grand nombre de prisonniers

La Douma d’Etat de Russie a déclaré une amnistie pour un grand nombre de prisonniers à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire sur le fascisme dans la Seconde Guerre mondiale. Entre 350.000 et 400.000 prisonniers pourraient être libérés de prison. Dans le schéma astr... »»»»»
Posted On 01 May 2015

Astrološki aspekti: Ruska Državna Duma proglasila je amnestiju za veliki broj zatvorenika

Ruska Državna Duma proglasila je amnestiju za veliki broj zatvorenika povodom 70. godišnjice pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Između 350.000 и 400.000 zatvorenika moglo bi da bude pušteno iz zatvora. U astrološkoj šemi, ova vest dolazi kada Mesec dostiže svoju punu fazu. U ... »»»»»
Posted On 01 May 2015

Aspects astrologique: La Société “Tesla” introduits batteries révolutionnaires pour les maisons et les entreprises

Après une longue attente et de spéculation, Elon Musk a introduit une nouvelle série de produits Tesla Tesla Energy. Le directeur de la société Tesla, Elon Musk est d’essayer de changer l’utilisation de l’énergie de manière ménages sorte que seraient utilisés par des... »»»»»
Posted On 01 May 2015

Astrološki aspekti: Kompanija “Tesla” predstavila revolucionarne baterije za kuće i firme

Nakon dugog iščekivanja i nagađanja Elon Musk je predstavio novu Teslinu seriju proizvoda Tesla Energy. Direktor kompanije Tesla Elon Musk pokušava da promeni način korišćenja energije u domaćinstvima tako što bi se koristili milioni malih postrojenja napravljenih od solarnih panela i... »»»»»
Posted On 01 May 2015

Celtic Fête de la “Bealtaine” Sun

Beltane, qui signifie «la flamme éblouissante” est la fête celtique de feu et de fleurs festival, qui commence au crépuscule le 30 Avril et court jusqu’au 2 mai. Il marque le début du troisième trimestre ou au deuxième semestre de l’année celtique ancienne. Il est cé... »»»»»
Posted On 30 Apr 2015

Keltski praznik Sunca „bealtaine“

Beltane, u prevodu „blistav plamen” je Keltski praznik vatre i festival cveća, koji počinje u periodu sumraka 30. aprila i traje do 2. maja. On označava  početak trećeg tromesečja ili druge polovine drevne keltske godine. On se slavi kao ritual plodnosti, života i zaštite od bol... »»»»»
Posted On 30 Apr 2015

Aspects de l’amour conflit

Dans le diagramme de chaque individu, afficher les planètes et les aspects qui sont les plus favorables à communiquer sans conflits et des problèmes, mais aussi ceux qui sont les moins utiles. Dans l’horoscope d’un partenaire-sinastrija interaction tendue des planètes: Plu... »»»»»
Posted On 30 Apr 2015

Aspekti ljubavnog konflikta u sinastriji

U natalnoj karti svakog pojedinca, prikazene su planete i aspekti koji su najpovoljniji za komunikaciju bez sukoba i problema, ali i oni koji su najmanje korisni. U horoskopu partnera-sinastrija napeta interakcija planeta: Pluton, Mars, Jupiter, Saturna prikazuju sukobe zbog kojih lju... »»»»»
Posted On 30 Apr 2015

Astro – numerološka prognoza za maj 2015

Mesec maj je pod Univerzalnom numerološkom vibracijom broja 4, koja donosi kreativne ideje i efikasno delovanje, postavljanje novih planova i incijativa. Pun Mesec  4. maja doneće nove događaje koji će se odnositi na lične ciljeve, a Merkur i Saturn naglasiće spremnost za rešavanje po... »»»»»
Posted On 30 Apr 2015

Aspects astrologiques: Jour de la Victoire écrites dans les étoiles

Le plus grand défilé militaire a lieu chaque année à Moscou le 9 mai, qui portait sur la force de l’armée et de l’air. Lors de la cérémonie, selon les dernières réalisations de la technologie russe, et l’équipement de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement marque ... »»»»»
Posted On 30 Apr 2015

Astrološki aspekti:Dan pobede zapisan u zvezdama

Najveća vojna parada održava se svake godine u Moskvi 9. maja, na kojoj učestvuje vojska i avijacija. Tokom ove ceremonije, pokazuju se poslednja dostignuća ruske tehnologije, ali i oprema iz Drugog svetskog rata. Ova manifestacija obeležava dan kada je Nemačka potpisala kapitulaciju ... »»»»»
Posted On 30 Apr 2015

Astro – Prévisions Numérologie pour mai 2015

Le mois de mai est sous la vibration de la numérologie universelle du numéro 4, qui apporte des idées créatives et une action efficace, la mise en place de nouveaux plans et initiatives. La pleine lune le 4 mai apportera de nouveaux événements qui se rapportent à des objectifs personn... »»»»»
Posted On 30 Apr 2015

L’impact de noms sur le sort

Nom et le destin de l’homme sont inextricablement liés, comme ils portent le sceau d’une certaine région et ils sont influencés par certaines forces cosmiques. Le nom est inextricablement liée avec le destin, et souvent quand une personne change son nom, le destin de lR... »»»»»
Posted On 29 Apr 2015

Uticaj imena na sudbinu

Ime i sudbina čoveka neraskidivo su povezani, jer nose pečat određenog prostora i pod uticajem su određenih kosmičkih sila. Ime je neraskidivo povezano sa sudbinom, pa često kada osoba menja ime, sudbina čoveka menja se na bolje ili na gore. Posebno, ovaj obrazac promene je najupečatl... »»»»»
Posted On 29 Apr 2015

L’élément du feu en 2015

Course direct de Jupiter le 8 Avril 2015 intensifié renforcé l’élément du feu. En passant de Jupiter dans le signe de la Vierge – 1 Août 2015 – l’élément de feu sera très active. Un facteur supplémentaire influencer la course de Saturne rétrograde en Sagittaire... »»»»»
Posted On 29 Apr 2015

Element vatre u 2015. godini

Direktan hod Jupitera od 8. aprila 2015. godine intenzivirao je pojačan element vatre. Do prelaska Jupitera u znak device – 1. avgusta 2015 – vatreni element će biti veoma aktivan. Dodatni faktor koji utiče je retrogradan hod Saturna u znaku strelca do 15. juna 2015. Kreta... »»»»»
Posted On 29 Apr 2015

Astrološki aspekti: Rasni neredi u Baltimoru

Neredi i protesti u Baltimoru usledili su nakon smrti još jednog afroamerikanca Freddia Graya koji je preminuo dok se nalazio u policijskom pritvoru. U astrološkom grafikonu naznačena je velika planetarna aktivnost u ovom trenutku i tokom sledećih osamnaest meseci. Baltimor je osnovan... »»»»»
Posted On 29 Apr 2015

Aspects astrologiques: émeutes raciales à Baltimore

Les émeutes et les manifestations à Baltimore suivis après la mort d’un autre afro-américain Freddie Gray, qui est mort en garde à vue. Dans un thème astrologique indiqué la grande activité planétaire à l’heure actuelle et au cours des dix-huit prochains mois. Baltimore a ... »»»»»
Posted On 29 Apr 2015

Un ensemble de plus de 2.000 clairvoyant à Kiev – l’impact des vibrations 

Plus de 2.000 médiums, sorciers, guérisseurs, de recueillir dans le centre de Kiev, le 30 Avril 2015, à leurs rituels aident les personnes qui sont en difficulté dans l’est du pays. Ils tiendront également un rituel contre la haine, la colère et le conflit. L’idée de cette... »»»»»
Posted On 29 Apr 2015

Aspects astrologiques: New York éteindre les lumières inutiles pour sauver les oiseaux migrateurs

New York, le lundi sera éteindre les lumières inutiles dans les bâtiments du gouvernement pour aider les oiseaux à trouver leurs voies de migration. Les oiseaux migrateurs, on croit, utilisé les étoiles pour naviguer, mais peuvent être désorientés ravsetom, à cause de qui a frappé le ... »»»»»
Posted On 28 Apr 2015

Astrološki aspekti:New York gasi nepotrebna svetla da bi se spasile ptice selice

New York će u ponedeljak isključiti nepotrebna svetla na državnim zgradama kako bi pomogla pticama da nađu svoje migracijske rute. Ptice selice, veruje se, koriste zvezde za smer, ali mogu biti dezorjentisane rasvetom, zbog kojih udaraju u zgrade. Procenjuje se da do milijardu ptica g... »»»»»
Posted On 28 Apr 2015

Combinaisons de chiffres et de prédire le comportement des personnes futures

Avec l’aide de la numérologie système peut déterminer les aspects fondamentaux et les plus importants de la nature humaine, dont certains chiffres montrent traits significatifs, le caractère, développement de procédés et de carrière future. Sur la base de la date de naissance pe... »»»»»
Posted On 28 Apr 2015

Kombinacije brojeva predviđaju ponašanje i budućnost osobe

Uz pomoć numerološkog sistema, mogu se utvrditi osnovni i najvažniji aspekti  čovekovog karaktera, od kojih će određeni brojevi prikazati značajne osobine, karakter, proces razvoja i buduće karijere. Na osnovu datuma rođenja osobe mogu se anlizirati i specifični psihološki stereotipi,... »»»»»
Posted On 28 Apr 2015

Brojevi socijalnih reformi

Numerologija daje uvid u brojeve koji se odnose na socijalne reforme, odvajanje, borbu za individualnost i slobodu. Najčešći način interpretacije ovih brojeva najpre se sagledava u njihovoj težnji za stvaranje konstruktivnog razvoja za društvo ili destruktivnog ponašanje pojedinaca. B... »»»»»
Posted On 28 Apr 2015

Le nombre de réformes sociales

Numérologie donne un aperçu des chiffres relatifs à la réforme sociale, la séparation, la lutte pour l’individualité et de la liberté. La façon la plus courante d’interpréter ces chiffres ont été d’abord vu dans leur empressement à se engager dans le développement co... »»»»»
Posted On 28 Apr 2015

Le tremblement de terre au Népal: Le sens caché des nombres à travers les cubes énergie-

Le tremblement de terre qui a secoué le Népal, le samedi, d’une magnitude de 7,8. Le chiffre sept représente la foi, tandis que le nombre 8 représente la force et la violence. 7 + 8 = 15 est une énergie impitoyable. Vibration universelle de la journée le 25 Avril, 2015 consistai... »»»»»
Posted On 27 Apr 2015

Zemljotres u Nepalu: Skriveno značenje brojeva kroz energokockice

Zemljotres koji je pogodio Nepal u subotu je bio magnitude 7,8. Broj 7 predstavlja veru, dok broj 8 predstavlja snagu i nasilje. 7 + 8 = 15 predstavlja okrutnu energiju. Univerzalna  vibracija za dan 25. april 2015. godine je bila 19. U energokockicama 19 predstavlja prepreke. 1 preds... »»»»»
Posted On 27 Apr 2015

Transit de Vénus dans le signe du Cancer – période de l’émotivité accrue

Transit de Vénus sera du 7 mai au 5 Juin 2015, en restant dans le cancer marquée par le dévouement et la fertilité. Planète des relations humaines, l’amour et la romance Venus résume les principes de l’attraction et de l’harmonie. Dans le signe du Cancer, donne conce... »»»»»
Posted On 27 Apr 2015

Règle numéro 8 et Saturne dans la numérologie

Personnes nées, 8, 17 et 26 sont régies par Saturne. Ce est la planète de la détermination, sombre, obscurité, pègre. Saturne gouverne les nombreux domaines d’activité, les métiers, les professions et les vices. Un domaine qui est sous les auspices de Saturne et les personnes né... »»»»»
Posted On 27 Apr 2015

Vladavina broja 8 i planeta Saturn u numerologiji

Osobe rođene, 8, 17 i 26 su pod vladavinom Saturna. Ovo je planeta odučnosti, mraka, tame, podzemlja. Saturn vlada mnogim oblastima poslovanja, zanimanjima, strukama i porocima. Jedna od oblasti koja je pod okriljem Saturna je poljoprivreda, uzgoj životinja i stočarstvo. Ljudi pod vla... »»»»»
Posted On 27 Apr 2015

Cartes inverses dans Tarot de Marseille – des signes de prudence

Tarot – une des plus anciennes patrimoine de l’humanité. L’utilisation de ces symboles zamršne, anciens sages prophétisé l’avenir et de voir le passé. Aujourd’hui, les cartes de tarot symboles avec des illustrations uniques qui peuvent être vus de très sé... »»»»»
Posted On 27 Apr 2015

Aspects astrologique: Un fort tremblement de terre au Népal

Fort tremblement de terre 7, 5 sur l’échelle de Richter a frappé le Népal. Le tremblement de terre a tué plus de 600 personnes. Les tremblements de terre sont associés à éclipses et planétaire importante konjukcie d’aspect et de l’opposition. Les éclipses toujours ca... »»»»»
Posted On 25 Apr 2015

Astrološki aspekti:Snažan zemljotres u Nepalu

Snažan zemljotres 7, 5 stepeni rihterove skale pogodio je Nepal. U zemljotresu je poginulo više od 600 ljudi. Zemljotresi su povezani sa Eklipsom i sa važnim planetarnim aspektom konjukcije i opozicije. Eklipse uvek uzrokuju seizmološke poremećaje pogotovo ako padnu blizu linije horiz... »»»»»
Posted On 25 Apr 2015

Aspects de Jupiter et la lune dans l’amour synastrie

Jupiter en synastrie marqué notre regard sur la vie, les valeurs, les attitudes et les convictions personnelles. Il définit des valeurs fondamentales de l’individu, qui ne ont pas subi une transformation et le changement tout au long de la vie. Conjonction de la Lune et Jupiter ... »»»»»
Posted On 24 Apr 2015

Aspekti Jupitera i Meseca u ljubavnoj sinastriji

Jupiter u sinastriji obeležava naš pogled na život, vrednosti, stavove i lična ubeđenja. On definiše neke osnovne vrednosti pojedinca, koje nisu podvrgnute transformaciji i promeni tokom života. Konjukcija Meseca i Jupitera u sinastriji partnera podstiče uzajamno poverenje, odgovornos... »»»»»
Posted On 24 Apr 2015

Couleurs joyeuses de vêtements pour sept jours par semaine

Chaque jour de la semaine, le gouvernement une planète, qui symbolise en outre la fonction de base planétaire. Bien que le concept de la couleur heureux varie de personne à personne en fonction de leur date de naissance, numéros de la chance pour les sept jours de la semaine sont stan... »»»»»
Posted On 24 Apr 2015

Srećna boja odeće za sedam dana u nedelji 

Svakim danom u nedelji vlada jedna planeta, što dodatno simboliše osnovnu planetarnu funkciju. Iako koncept srećnih boja se razlikuje od osobe do osobe, na temelju njihovog datuma rođenja, srećni brojevi za sedam dana u nedelji su standardni. Sledeće navedene, su srećne boje za dane o... »»»»»
Posted On 24 Apr 2015

L’impact destructeur du nombre de noms dans la numérologie

Quand il se agit du nombre de noms dans la numérologie, sa principale valeur en elle-même peut contenir l’énergie qui peut être préjudiciable à la santé, et l’esprit d’une personne. Si le présent numéro 44 au nom, son impact sur la personne étant sous la forme d̵... »»»»»
Posted On 24 Apr 2015

Destruktivan uticaj broja imena u numerologiji

Kad je u pitanju broj imena u numerologiji, njegova osnovna vrednost može u sebi sadržati energiju koja može biti kobna za zdravlja, um i duh osobe. Ako je zastupljen broj 44 u imenu, njegov uticaj na osobu biće u vidu narušavanja reputacije i autoriteta. Osoba može biti previše mater... »»»»»
Posted On 24 Apr 2015

Aspects astrologiques: éruption volcanique chilienne pour la première fois en 40 ans

Volcan au Chili qui a été inactif pendant plus de 40 ans, tout à coup éclaté, jetant les cendres dans l’air et la fumée. Plus de 1500 personnes ont été évacuées en raison de l’éruption d’un volcan. Calbuco volcan, au sud du pays, est considéré comme parmi les trois p... »»»»»
Posted On 23 Apr 2015

Astrološki aspekti:Čileanski vulkan proradio prvi put u poslednjih 40 godina

Vulkan u Čileu koji je bio neaktivan više od 40 godina, iznenada je eruptirao, izbacujući u vazduh pepeo i dim. Više od 1.500 ljudi je evakuisano zbog erupcije vulkana. Vulkan Calbuco, na jugu zemlje, veruje se da je među tri najopasnija u Čileu.Iz astrološkog ugla, eklipse uvek prouz... »»»»»
Posted On 23 Apr 2015

Rêves révèlent maladies du corps

Interprétation de sommeil peut être un processus très intéressant. L’analyse des rêves peut nous donner des conseils qui nous aidera à mieux comprendre leur état intérieur. Utilisez les rêves que nous pouvons trouver l’essence de leurs problèmes non résolus. Rêves gênants ... »»»»»
Posted On 23 Apr 2015

Snovi otkrivaju bolesti tela

Tumačenje sna može biti veoma zanimljiv proces. Analiza snova može nam dati savet koji će nam pomoći da bolje shvatimo svoje unutrašnje stanje. Pomoću snova možemo pronaći suštinu svojih nerešenih problema. Uznemirujući snovi često su predznak bolesti koja je zastupljena u telu ili je... »»»»»
Posted On 23 Apr 2015

L’effet des vibrations sur la numérologie

Jour de vibration numérologiques a un grand impact sur le devenir et aide les gens à mieux comprendre leur nature et élire un axe stratégique de conduite dans la vie. Pour le dire simplement, ils savent ce qu’il faut et ne pas faire. Dans ce procédé, qui détermine premier jour d... »»»»»
Posted On 23 Apr 2015

Delovanje vibracije dana u numerologiji

Numerološka vibracija dana ima veliki uticaj na sudbinu i pomaže ljudima da bolje razumeju svoju prirodu i izaberu strateški liniju ponašanja u životu. Jednostavnije rečeno, da znaju šta treba i ne treba uraditi. U ovoj metodi najpre se odredi  koji je dan u mesecu, u većoj ili manjoj... »»»»»
Posted On 23 Apr 2015

L’impact du transit de Mercure dans le signe des jumeaux

Mercure, la planète de la communication entre dans le signe des jumeaux le 30 Avril, où ils resteront jusqu’au 8 Juillet 2015. Lorsque Mercure est en Gémeaux, la communication, curieux et la sociabilité sont plus prononcés. Le mercure est la règle de jumeaux. Dans ce signe, il a... »»»»»
Posted On 23 Apr 2015

Uticaj tranzitnog Merkura u znaku blizanaca

Merkur, planeta komunikacije ulazi u znak blizanaca 30. aprila gde će boraviti do 8. jula 2015. godine. Kad je Merkur u blizancima, komunikacija, znatiželja i društvenost su više izraženi. Merkur je vladar blizanaca. U ovom znaku on donosi tendenciju da sa više užitka stičemo znanje o... »»»»»
Posted On 23 Apr 2015

La signification symbolique des planètes dans l’amour synastrie

La signification symbolique des planètes dans synastrie diffère pas beaucoup de la signification générale. Mais, différentes fonctions planètes représentent différents objectifs des individus. Le soleil est toujours en fondation synastrie de l’identité d’une personne, son ... »»»»»
Posted On 22 Apr 2015

Simbolično značenje planeta u ljubavnoj sinastriji

Simbolično značenje planeta u sinastriji ne razlikuje se puno od opšteg značenja. Ali, različite funkcije planeta predstavljaju različite ciljeve pojedinaca. Sunce je uvek u sinastriji temelj identiteta osobe, njegovo središte. Položaj Sunca u znaku određenog elementa pokazuje ono što... »»»»»
Posted On 22 Apr 2015

Jour De La Terre

Jour de la Terre connu comme “Journée de la Terre” est célébrée à travers le monde le 22 Avril. Vibration énergétique dire Terre est l’élément numéro 7. Ce nombre est connu comme la bénédiction de Dieu, parce qu’en elle tous les éléments de la création, l’... »»»»»
Posted On 22 Apr 2015

Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje poznat kao “Earth day”, obeležava se širom planete 22. aprila. Energetska vibracija  reči Zemlja je pod elementom broja 7. Ovaj broj poznat je kao Božiji  blagoslov, jer su u njemu svi elementi stvaranja, ljubavi, časti i poštovanja. Dan planete Zemlje sastoji se od... »»»»»
Posted On 22 Apr 2015