astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Les indicateurs de santé dans la date de naissance

Numérologie peut être d’une grande aide dans de nombreux domaines de notre vie, en particulier dans le domaine de la santé. Sur la base de la date de naissance, par exemple, 23/10/1963, un nombre qui devrait être pris seul numéro 23: 2 + 3 = 5. Ainsi, le nombre de ce qui aura un... »»»»»
Posted On 04 Mar 2015

Pokazatelji zdravlja u datumu rođenja

Numerologija može biti od velike pomoći u mnogim područjima našeg života, a posebno u oblasti zdravlja. Na osnovu datuma rođenja, na primer, 23.10.1963, broj koji treba uzeti je samo broj 23: 2 + 3 = 5. Dakle, broj koji ćemo uzeti je 5. U tumačenju svakog broja opisane su  predispozic... »»»»»
Posted On 04 Mar 2015

Cuisine décoration et Feng Shui

En Feng Shui cuisine est l’un des lieux les plus importants dans la maison. Afin d’accélérer la réussite et le bien-être doit suivre certains principes. Bad Feng Shui dans la cuisine peut créer beaucoup de difficultés et de situations désagréables dans d’autres domai... »»»»»
Posted On 04 Mar 2015

Uređenje kuhinje i Feng Shui

U Feng Shui-u kuhinja je jedno od najvažnijih mesta u kući. Da bi pospešili uspeh i blagostanje, treba slediti određena načela. Loš Feng Shui u kuhinji može stvoriti puno teškoća i neprijatnih situacija u drugim životnim  segmentima. Zato su čistoća i harmoničan raspored veoma bitni. ... »»»»»
Posted On 04 Mar 2015

Volcan au Chili – aspects astrologiques

Dans le sud du Chili le mardi, tôt le matin, il y avait une éruption volcanique Villarrica, avec de la cendre et de lave voler haut dans le ciel, et les résidents locaux ont dû être évacués. Villarrica est l’un des volcans les plus actifs au Chili, sur le lac et la ville du même... »»»»»
Posted On 04 Mar 2015

Proradio vulkan u Čileu – astrološki aspekti

Na jugu Čilea u utorak, u ranim jutarnjim satima, je došlo do erupcije vulkana Villarrica, pri čemu su pepeo i lava leteli visoko u nebo, a lokalno stanovništvo je moralo da bude evakuisano.  Villarrica je jedan od najaktivnijih vulkana u Čileu, iznad jezera i grada istoga imena. U as... »»»»»
Posted On 04 Mar 2015