astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Kompatibilnost brojeva i usklađenost u numerološkom grafikonu

U  numerološkom grafikonu može se videti težak i neskladan odnos između brojeva. Skladna numerološka karta sa dobro postavljenim brojevima doprineće srećnom i uspešnom životu pojedinca. Sklad između svih nivoa u numerološkoj karti takođe označava jednostavnu razmenu energije unutar na... »»»»»
Posted On 22 Jan 2015

L’influence de la numéro 3 sur le devenir et les relations amoureuses en cubes d’énergie

En cubes d’énergie 3 est le nombre et la diversité de concentration à travers la communication et d’expression. 3 ne est pas amusant, faire de nouveaux amis. Vibrations négatives numéro 3 a un impact sur la, émotionnelle, la santé mentale physique et la perte de bien-être ... »»»»»
Posted On 22 Jan 2015

Uticaj broja 3 na sudbinu i ljubavne odnose u energokockicama

U energokockicama 3 je broj raznolikosti i fokusa kroz komunikaciju i izražavanje. Trojka je broj zabave, druženja i prijateljstva. Negativna vibracija broja 3 ima uticaj na fizičko, emocionalno, psihičko zdravlje i gubitak opšte dobrobiti. Kada u energokockicama 3 ima kombinaciju  sa... »»»»»
Posted On 22 Jan 2015