astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Programiranje svesti

Identifikacija je deo naše ličnosti. Od malena su nas učili da pripadamo određenoj: porodice, naciji, staležu, religiji, političkoj opciji i mnogim drugim identifikacionim opcijama koje su oblikovale naše ličnosti. Nakon što odrastemo smatramo kako mislimo svojom glavom, no zapravo sm... »»»»»
Posted On 14 Jan 2015

Broj 31 simbol karmičkih prepreka

U Kabali broj 31 predstavlja čvor karmičkih prepreka, nemogućnost skladnog paralelnog razvoja u životu. To je razlog njegove sopstvene unutrašnje kontradikcije u planovima. Trideset i jedan uništava iluzije, odnosi se na nedoslednosti i ponekad neprijateljstvo, koje se međutim ne vidi... »»»»»
Posted On 14 Jan 2015

Le fonctionnement de la carrés janvier Saturne – Mars

Mars sera le 15 Janvier pour former un carré avec Saturne dans le 2e niveau du tireur, qui mettra l’accent sur certaines limitations. Cet aspect sera en vigueur 15-25 Janvier, et la conjonction exacte aura lieu le 19 Janvier. Mars tend opération progressive, tandis que Saturne s... »»»»»
Posted On 14 Jan 2015

Mariage et amour la numérologie

Numérologues anciens croyaient que la clé d’un mariage durable, l’amitié et le partenariat a été basée sur la coïncidence de dates. Les gens qui sont nés 2e, 4e, 6e, le jour du mois, ainsi que leur partenaire auront le bonheur, le soutien, la stabilité et la compréhension ... »»»»»
Posted On 14 Jan 2015

Delovanje januarskog kvadrata Saturn – Mars

Mars će 15. januara formirati kvadrat sa Saturnom na 2° stepena strelca, što će naglasiti izvesna ograničenja. Ovaj aspekt biće na snazi od 15. do 25. januara, a egzaktna konjukcija desiće se 19. januara. Mars teži progresivnom delovanju, dok će Saturn to ometati. Dodatno delovanje Ne... »»»»»
Posted On 14 Jan 2015

Bračna i ljubavna numerologija

Drevni numerolozi su verovali da ključ trajnog braka, prijateljstva i partnerstva se temeljio na podudarnosti datuma. Osobe koje su rođene 2., 4., 6., dana u mesecu, kao i njihov partner će imati sreću, podršku, stabilnost i razumevanje u ljubavi i braku. Ako postoje izvesne nesuglasi... »»»»»
Posted On 14 Jan 2015