astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Le symbole change de carte Gipsy

Carte de la mort est une transformation, la fin d’un cycle et de nouveaux commencements. Dans l’astrologie est associé à la planète Pluton, le signe zodiacal du Scorpion et la maison 8. Le symbolisme de cette carte indique la fin d’un cycle et le mouvement dans lR... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Simbol promjena u ciganskim kartama

Karta smrt predstavlja transformaciju, završetak jednog ciklusa i nove početke. U astrologiji povezana je s planetom Pluton, zodijačkim znakom škorpije i 8. kućom. Simbolika ove karte upućuje na kraj jednog ciklusa i kretanje u drugom smjeru. Ova karta je pokazatelj velikih životnih p... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Numéros de Compatibilité 1 et 4 de la numérologie

Une combinaison de 1 et 4 indique une relation amoureuse stable et réussie. Ces chiffres jouent un rôle important dans la détermination du potentiel à long terme pour une relation réussie. À cet égard, le numéro 4 est réaliste et pratique, et le numéro 1 ambitieuse, progressive, impul... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Kompatibilnost brojeva 1 i 4 u numerologiji

Kombinacija broja 1 i 4 ukazuje na stabilan i uspješan ljubavni odnos. Ovi brojevi igraju važnu ulogu u određivanju dugoročnog potencijala za uspješnu vezu. U tom odnosu, broj 4 je realan i praktičan, dok je broj 1 ambiciozan, progresivan, impulzivan i aktivan. S druge strane, koliko ... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Le symbolisme du nombre 7 dans l’énergie-dés astrologique

Le nombre astrologique énergie dés 7 est un symbole de la pensée profonde et les occupations intellectuelles. Ce numéro offre une grande sensibilité, la souplesse et l’équilibre. Les personnes atteintes de ce numéro doivent fonder leurs décisions sur la raison et non sur l’... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Simbolika broja 7 u astrološkim energo-kockicama

U astrološkim energo-kockicama broj 7 je simbol dubokih misli i intelektualne potrage. Ovaj broj daje veliku osjetljivost, fleksibilnost, ali i neodlučnost. Osobe s ovim brojem moraju temeljiti svoje odluke na razumu, a ne na akciji. Budući da osobe s brojem 7 vole uzbuđenja, putovanj... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Simbolika broja 7 u astrološkim energo-kockicama

U astrološkim energo-kockicama broj 7 je simbol dubokih misli i intelektualne potrage. Ovaj broj daje veliku osetljivost, fleksibilnost, ali i neodlučnost. Osobe sa ovim brojem moraju temeljiti svoje odluke na razumu, a ne na akciji. Budući da osobe sa brojem 7 vole uzbuđenja, putovan... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Simbol promena u ciganskim kartama

Karta smrt predstavlja transformaciju, završetak jednog ciklusa i nove početke. U astrologiji povezana je sa planetom Pluton, zodijačkim znakom škorpije i 8. kućom. Simbolika ove karte upućuje na kraj jednog ciklusa i kretanje u drugom smeru. Ova karta je indikator velikih životnih pr... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

L’opposition de Mercure et Saturne en amour empilement

L’opposition de Mercure et Saturne en amour empilement présente des défis et des malentendus dans la communication. Partenaires avec cet aspect ont souvent des opinions différentes sur le même sujet, ce qui conduit à la discussion et le dialogue. Malentendus qui se produisent ha... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Opozicija Merkura i Saturna u sinastriji

Opozicija Merkura i Saturna u sinastriji predstavlja izazove i nesporazume u komunikaciji. Partneri s ovim aspektom često imaju različite poglede i mišljenja o istoj temi, što dovodi do rasprava i dijaloga. Nesporazumi koji se dešavaju obično ograničavaju učinkovitost rješavanja probl... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Opozicija Merkura i Saturna u sinastriji

Opozicija Merkura i Saturna u sinastriji predstavlja izazove i nesporazume u komunikaciji. Partneri sa ovim aspektom često imaju različite poglede i mišljenja o istoj temi, što dovodi do rasprava i dijaloga. Nesporazumi  koji se dešavaju obično ograničavaju učinkovitost rešavanja prob... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014

Kompatibilnost brojeva 1 i 4 u numerologiji

Kombinacija brojeva 1 i 4 ukazuje na  stabilan i uspešan ljubavni odnos. Ovi brojevi igraju važnu ulogu u određivanju dugoročnog potencijala za uspešnu vezu. U tom odnosu, broj 4 je realan i praktičan, dok je broj 1 ambiciozan, progresivan, impulsivan i aktivan. S druge strane, koliko... »»»»»
Posted On 28 Jul 2014