astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Mistika broja 37

Svaki broj je povezan je s određenim energetskim manifestacijama. Kao što je poznato, svaki broj je dimenzija specifične energije. Brojevi nam nude bezbroj načina za interpretaciju. Osim toga, svaki broj sa sobom nosi i specifične vibracije. U području energije, svaka vibracija će pri... »»»»»
Posted On 02 Oct 2013

Mistika broja 37

Svaki broj je povezan sa određenim energetskim manifestacijama i dimenzija je specifične energije. Brojevi nam nude bezbroj načina za interpretaciju. Osim toga, svaki broj sa sobom nosi i specifične vibracije. U području energije, svaka vibracija će privući sličnu energiju. Broj 37 je... »»»»»
Posted On 02 Oct 2013

Dva lica ljubavi

Moć ljubav djeluje na dva načina i ima dva lica. I muškarci i žene, izražavaju na dva načina ljubav i vrlo često se uklope ili su usklađuju na suptilan, najčešće nejasan način. Ljubav je snaga koja potiče svaki oblik postojanja i ostvaruje još nerealizirane potencijale situacije. Ljub... »»»»»
Posted On 02 Oct 2013

Ljubavni preplet Venere i Marsa

Moć ljubavi deluje na dva načina i ima dva lica. I muškarci i žene, izražavaju na dva načina ljubav i vrlo često se uklopaju ili se usklađuju na suptilan, najčešće nejasan način. Ljubav je snaga koja podstiče svaki oblik postojanja i ostvaruje još nerealizovane potencijale ljubavne si... »»»»»
Posted On 02 Oct 2013

Kosmička snaga tarota

Intimnost i ljubavni odnosi su dva povezana koncepta. Plamen koji gori u odnosu čuva vezu jakom i potiče dublju intimnost. Intimnost je energija koja omogućuje osobama da još više ojačaju svoju vezu. Intimnost u odnosu definira se kao čin uključenja u svaki segment partnera. Razvijanj... »»»»»
Posted On 02 Oct 2013

Kosmička snaga tarota

Intimnost i ljubavni odnosi su dva povezana koncepta. Plamen koji gori u odnosu čuva  vezu jakom i podstiče dublju intimnost. Intimnost je energija koja omogućava osobama da još više ojačaju svoju vezu. Intimnost u odnosu definiše se kao čin uključenja u svaki segment partnera. Razvij... »»»»»
Posted On 02 Oct 2013