astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Ji Đing

Ji Đing je drevna veština proricanja. Ova tehnika  bazirana je na 8 trigrama, koji bacanjem štapića ili novčića, prave 64 heksagrama, svaki sa svojim značenjem. Svaki od šezdeset četiri heksagrama ima vrlo specifične značenja. Nakon što konsultujemo Ji Đig i identifikujemo sa heksagra... »»»»»
Posted On 21 Aug 2013

Rajder – Vajtov Tarot

Rider-Waite Tarot (Rajder – Vajtov) je jedan od najpopularnijih. Rider-Waite karte su stvorene za komunikaciju ezoteričnih načela kroz simbole. Kao i u astrologiji, Tarot je povezan sa elementarnim silama- vatre, vode, vazduha i zemlje. Svaka karta predstavlja uticaj jedne od elementa... »»»»»
Posted On 21 Aug 2013

Simbolika duplih brojeva u numerologiji

U numerologiji, složeni brojevi su vrlo važni, jer imaju različite kvalitete u odnosu na osnovne brojeve. Na primjer, broj 11 se povezuje s planetom Pluton, crnom bojom, osmom kućom i astrološkim znakom škorpije. Broj jedanaest donosi transformaciju u ciklusu i završetku. Ovaj broj uk... »»»»»
Posted On 21 Aug 2013